onsdag 9 mars 2016

ÄNTLIGEN!


Äntligen! Jag måste göra en Gert Fylking igen. Efter ett och ett halvt års hårt arbete från tjänstemän och politiker i staden står jag nu här med stadens reviderade miljöprogram i min hand. Det är så fint! Och bra! Nu ska det hända grejer på miljöområdet! Vi hoppas att ni är med oss på vägen mot en hållbar grön ö.

Ja, vi har alltså reviderat stadens miljöprogram. Det betyder att vi har nya mål för vad vi ska åstadkomma inom miljöområdet fram till 2020 och vi har även tagit fram åtgärder för hur vi ska ta oss dit. Det tidigare miljöprogrammet hade mål från 2011 till 2015 men blickade mot 2020, så vi har sett över det och uppdaterat med nya mål för att se till så att vi når de övergripande strategierna i utsatt tid.

Miljöprogrammet i sin helhet kan du läsa på stadens hemsida. Men det är Mello-tider, så här kommer en snabbgenomgång:
Till 2020 ska staden bland annat:
  • Minska energianvändningen i stadens lokaler
  • Sätta upp fler solpaneler på stadens byggnader
  • Göra det ännu enklare att cykla och gå på ön
  • Servera mer klimatsmart mat och en högre andel ekologiskt
  • Minska andelen kemikalier i våra förskolor
  • Ställa höga miljökrav i våra upphandlingar
  • Bevara och utveckla grönområden
  • Och mycket, mycket mer
Som ni ser handlar det om att minska miljöpåverkan från stadens egna verksamheter och att ge förutsättningar för er Lidingöbor att agera miljösmart. Men vi behöver din hjälp för att nå längre. För det är du som måste ta fram cykeln och använda cykelbanorna, börja sortera ut ditt matavfall eller återvinna. Som stad kan vi bara göra det så lätt som möjligt för dig. Vi måste hjälpas åt! Vill du ha tips på vad du kan göra, och veta varför, så kolla in vår film!

Vi kommer löpande att berätta här på bloggen hur det går med olika mål i miljöprogrammet och vilka projekt vi driver, så vi hoppas att ni följer med oss på den här resan!

Vi är taggade och jag hoppas att ni också är det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar