onsdag 20 april 2016

Giftfria leksaker- ja tack!

Har du hört talas om Giftfri förskola? Projektet med att rensa ut skadliga kemikalier från förskolorna? Nu har miljö- och stadsbyggnadskontoret snart träffat alla förskolor på Lidingö för att prata utfasning av leksaker och om hälsoriskerna för barnen. Här i bloggen får du en inblick i projektet!


Martina Kitti är praktikant på miljö- och stadsbyggnadskontoret och har följt med på många inspektioner under våren. Vilka är riskerna för barnen? 

"Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigväxta. Hormonsystem och nervsystem är inte färdigutvecklade. Barnen leker på golvet, biter och suger på leksakerna. Kemikalier binder lätt till damm och därför är noggrann och regelbunden städning viktigt. Ute på förskolorna kontrollerade vi om det fanns mjuka plastleksaker tillverkade före 2007, uttjänt elektronik, saker som barnen lekte med men som inte var avsett att vara leksaker, lösningsmedelsbaserat hobbymaterial, bristande städrutiner, olämpligt återbruksmaterial m.m.Det har varit så roligt att få träffa engagerade vuxna och nyfikna barn på förskolorna. Mitt intryck är att personalen tycker att projektet är väldigt viktigt men ibland upplever de att de saknar kunskap om vilka produkter som bör rensas ut och vilka bättre alternativ som finns. En del uttrycker oro över att barnens favoritleksaker ska rensas bort. En förskola hade löst det på ett smidigt sätt genom att samtala med barnen om vilka material och produkter som kan innehålla skadliga kemikalier och sen låtit barnen vara med och samla ihop det som skulle rensas ut. Barnen kom dessutom på finurliga idéer om vad de kunde ersätta det bortrensade materialet med! "

Vad händer i projektet nu?

"För att se om inspektionerna har lett till någon förändring har alla förskolor fått en uppföljningsenkät. Resultatet kommer att vara en del av mitt examensarbete som jag gör på Lidingö. Enkätsvaren har börjat trilla in och de svar jag har kikat på har varit positivt inställda till inspektionen och flera förskolor har redan hunnit upprätta en hel del nya rutiner! "

En av förskolorna som besökts är Nallebjörnens förskola där Niamh Holden är förskolechef. Vad är dina reflektioner av projektet?


"Vi har fått bra information om kemikaliers skadliga effekter på barn, vilka leksaker och material som kan innehålla skadliga kemikalier och vilka som kan bytas ut till bättre miljöalternativ. Vi har också fått inspiration till hur man kan arbeta med detta i förskolan. Christina Rudén, forskare från Stockholms universitet gjorde särskilt intryck när hon berättade om hur barn kan påverkas av skadliga kemikalier eftersom barn är extra känsliga. Det motiverade oss som lyssnade att börja arbeta med dessa frågor och att det är ett stort ansvar vi har på förskolan att kunna erbjuda en giftfri förskola.

Arbetet med en så giftfri förskola som möjligt är otroligt viktigt men det är inte helt problemfritt då vi samtidigt arbetar med återvinningsmaterial vilket gör att det krockar ibland. Material som inte är till för att leka med t ex bildäck, slangar och annat byggmaterial är giftiga för barnen att leka med men tillför samtidigt kreativitet och fantasi. Det svåra är att hitta annat material som ersätter det vi tar bort från verksamheten. "

Stina Jaensson är miljösamordnare i staden och har följt med på en av inspektionerna:


"Att fasa ut farliga leksaker är ett av målen i stadens nya miljöprogram och därför följde jag med ut på en förskola. Det var fantastiskt att se samspelet mellan barnen och med pedagoger. Och leken! Och fantasin! Men det var lite smolk i bägaren för vi letade ju faktiskt efter leksaker och material som inte var så bra för barnen att ha i närheten. Och vi hittade en hel del, som gamla hästar i mjukplast och delar av konstgräs. Det första innehåller mjukgörare som kan vara hormonstörande och konstgräset vet vi inte vad det innehåller. Då konstgräs inte är en leksak så är kemikalieanvändningen inte lika hårt reglerad.

Det är lite dubbelt när man har ”kemikalieglasögonen" på, dels ser man barnen leka och ha roligt med leksaker dels ringer varningsklockorna och man tänker Nej! Stoppa inte in den där plasthästen i munnen, den innehåller hormonstörande ämnen! Ibland känner man att vad är det för fel på kottar och pinnar? Skämt å sido, jag tycker det känns skönt om vi kan få bort de värsta kemikalierna från barnens vardag."


Det var allt från staden just nu! Vi arbetar vidare med att minska kemikalieanvändningen i stadens verksamheter. Vi återkommer om det här i bloggen.

Tips på vad du kan göra i din hemmiljö och mer om projekt Giftfri förskola hittar du här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar