onsdag 27 april 2016

Paneldebatt!

Debatt och debatt förresten...den här gången ska vi inte ifrågasätta och förtala meningsmotståndare utan vi lägger krutet på att berätta om möjligheterna som finns med att ta energi från solen. Är ni laddade eler?

Solen lyser förvisso inte lika ofta och starkt i Sverige som ner mot medelhavet men numera är det ändå en lönsam investering med solenergi. Priserna har gått ner samtidigt som verkningsgraden har ökat.

Birgitta i egen hög person
För att ge mig själv och er läsare lite mer kött på benen om solenergi bad jag Birgitta Govén som representerar Energi- och klimatrådgivningen om hjälp. Birgitta sa så här:

- Det finns både solfångare/-paneler, som producerar varmvatten, och solceller, som producerar el, att tillgå på marknaden men solcellerna är de som har störst skjuts i dagsläget. Priset på solceller har på ganska kort tid i princip halverats och en installation på 1 kW (kilowatt) kostar idag ca 12 000-15 000 kr. Samtidigt har verkningsgraden ökat från kanske 10 % till ungefär 15 %.

Det har också utvecklats flera olika tekniker för framställningen av el. Om detta kan den tekniskt intresserade läsa på Svensk Solenergis hemsida.

Hur mycket solceller bör man installera för ett medelhus?

- Man brukar säga att ett medelhus drar 25 000 kWh på ett år och att ungefär 5000 kWh är hushållsel. För att producera 1 kW krävs ca 7 m² solceller och dessa producerar ungefär 1000 kWh per år. Ta det gånger fem så har du alltså 35 m² solceller.

Energibehovet och soltillgången skiftar ju över året, hur påverkar detta?

- På sommaren kommer du att producera mer energi än vad du behöver och ofta kan du då komma överens med ditt elbolag om ett pris på överskottsel som kan erbjudas på marknaden. Elleverantörerna har mer och mer intresserat sig för den här typen av uppgörelser.

Det låter som att man ska fylla sitt tak med solceller och på det sättet göra sig en hacka?

- Det är inte rekommenderat att installera mer än ca 80-90 % av det beräknade elbehovet. Det råder bland annat en del osäkerhet på området vad det gäller prisutvecklingen för producerad el på det här sättet.

Hur ska solcellerna/panelerna placeras då för ett bra resultat?

- Det är faktiskt mindre kritiskt än vad man tidigare trott. Skuggiga områden eller norrläge ska förstås undvikas men sydläge, sydväst eller sydost fungerar bra. Sen har det heller inte visat sig avgörande exakt vilken vinkel som anläggningen har mot solen utan det går ganska bra att integrera det med till exempel ett befintligt sadeltak.

Vad det gäller placering av anläggningen kan vi från Lidingö stads sida meddela att vi håller på att upphandla en tjänst så att en solkarta kan tas fram. Men den ska man lättare kunna bedöma om det är lämpligt att installera en anläggning för solenergi. Den kommer att se ut ungefär så här. Finns det några bidrag att söka eller annat man ska tänka på?

- Det går att få installationsbidrag från staten som söks via Länsstyrelsen. Tyvärr är det ganska lång kötid för att få detta i dagsläget. Det är också möjligt att få skattereduktion för det elöverskott som produceras på 66 öre/kWh upp till 18 000 kronor per år. Det finns också ett förslag om att de som har en överproduktion av el och säljer denna för max 30 000 kronor per år inte ska behöva vara momspliktiga, det här kan börja gälla från 2017.

Vi tackar Birgitta Govén för informationen och hon hälsade också att det går att hitta ännu mer information om solceller och solfångare/paneler här.

Jag passade också på att fråga mina kollegor Mikael Spång, Mia Lindstedt och Peter Edman på stadens bygglovsavdelning om vad som gäller och vad man bör tänka på om man går i solenergitankar:

  1. Det kan röra sig om en fasadändring och därför bör en bygglovsansökan eller i alla fall en fråga ställas till bygglovsavdelningen.
  2. Vissa byggnader bedöms vara extra kulturhistoriskt värdefulla eller ligga i en sådan värdefull miljö och då kan det vara lite svårare att få tillstånd för solceller eller paneler. Dock finns det inte något generellt skrivet i plan- och bygglagen om solenergi.
  3. Försök att placera anläggningen med samma vinkel som husets tak så smälter anläggningen in bättre. Det här går ofta som om vi tar till oss vad Birgitta berättade ovan. Ett platt tak är oftast mindre känsligt då utseendet på huset inte ändras för omgivningen i någon större utsträckning.
  4. Ett annat tips är att lämna gavlar och taknock fria så blir helhetsintrycket mindre påverkat.
  5. Generellt finns alltså inga hinder men det finns fall där bedömningen kan avvika.
Mer information finns bland annat på Energimyndigheten. Eller varför inte gå på ett seminarium om solenergi. Det går ett seminarium av stapeln den 16 maj i Danderyd. Anmäl dig vet jag!

Sitt nu inte bara där i din stol
För efter regn kommer alltid sol
Med solens hjälp vi kan få el
Och det är ju verkligen inte fel
Upp nu på taket och kolla 
Med din elleverantör saken bolla
Visserligen är ditt tak som bäst
Om det ligger i syd, sydväst
Men lämna nu stolen vädra ut din fjärt
Kolla upp numret till en bra expert
Du får hjälp med teknik och cell
Och sen elfakturan kan pröjsas utan gnäll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar