onsdag 25 maj 2016

Vad händer på stadshustaket?

Idag följer jag med Mattias Hedman upp på stadshustaket.
Mattias på väg upp till taket.

Mattias är miljö- och hälsoskyddsinspektör i staden med ansvar bland annat för luftkvalitetsfrågor. Sedan 1997 mäter Lidingö stad luftkvaliteten med hjälp av en provtagare på stadshustaket. Provtagaren är en så kallad diffusionsprovtagare; en liten dosa med ett filter där partiklar i luften fastnar. I slutet av varje månad byts dosan ut och skickas in för analys. Det är kvävedioxidhalten som mäts, vilken framförallt visar trafikens påverkan på luftkvalitén. Mätningarna visar att den sjuknande trenden är bruten och att halten kvävedioxid ökar något.
Halten kvävdioxid på Lidingö. 2004/2005 gjordes ingen mätning.
- Vi tror att ökningen kan bero på ökad trafik och en ökad andel dieselbilar. Jämfört med t.ex. innerstaden är luftkvalitén på Lidingö bra. Tidigare mättes även halten svaveldioxid, men den är så låg nu att provtagning inte är nödvändig. Kvävedioxid är en av de luftföroreningar som har den högsta nivån om man jämför med de miljökvalitetsnormer som finns för skydd för människors hälsa. Kvävedioxid påverkar luftvägarna och kan ge irritation eller andra luftvägsbesvär, säger Mattias.

Finns det några mer problem som kan härledas till trafiken?
- Vägtrafik orsakar även utsläpp av småpartiklar som lätt tas upp i luftvägarna. Det här orsakar tyvärr hälsoproblem som kan ses på statistik för befolkningen i stort. Till exempel kan man se att antalet dödsfall ökar där det finns höga halter av partiklar i luften.

- För att minska kvävedioxidhalten och partikelhalterna i luften måste vi minska biltrafiken, framförallt mängden dieselbilar, säger Mattias.
Mattias byter ut dosan som sitter i en provhållare på taket.
På stadshustaket har man en fin utsikt över centrum och det finns egentligen inget mer här, än ett antal fåglar. - I häckningstider kan man bli attackerad av måsarna, då gäller det att snabbt byta dosa, avslutar Mattias.

Är du intresserad av att veta mer om luftsituationen i Lidingö eller länet?- läs mer här
Snart drar miljö-och stadsbyggnadskontorets badprovtagnings igång. Då ska vi berätta hur det går till. Håll utkik!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar