onsdag 15 juni 2016

Badsäsongen är här!
Nu blir det ytterligare ett lärorikt inlägg om stadens miljöövervakning, för det är dags för den årliga badvattenprovtagningen. Igår började miljö- och stadsbyggnadskontoret sin kontroll av vattenkvalitén på kommunens badplatser. Varannan vecka tas prover på Kottlasjön och Käppalabadet och en gång i månaden på Fågelöudde, Södergarnsbadet och Sandviksbadet. Det håller vi på med fram till slutet av augusti.
Annelie med vattenprovtagare
 Annelie Björnevik, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Lidingö, är ansvarig för provtagningen.
Hur brukar resultaten se ut för de olika badplatserna?
-Proverna är i princip alltid bra på norra ön.
Ibland är det tjänligt med anmärkning vid Käppalabadet, vilket betyder att det är en viss förhöjd halt av bakterier.

Det kan bland annat bero på att färjorna grumlar upp vattnet  eller att bräddat vatten från Henriksdals reningsverk kommer med strömmarna.
Käppalabadet

Vad är det i badvattnet som kontrolleras?
-E-coli och intestinala enterokocker. Det är olika tarmbakterier. Vi kontrollerar även siktdjup och förekomst av alger.

Vad gör kommunen om det blir dålig badvattenkvalité?
-Om det är ett dåligt svar vi får tar vi ett nytt prov för ofta är föroreningarna tillfälliga. Om provet är fortsatt otjänligt sätter vi upp information om det på badplatsen. Informationsskylten tas ned när vattnet är ok igen. När provresultaten kommit lägger vi ut dem på https://www.havochvatten.se/badplatsenLidingös hemsida finns även information om algblomning och cerkarier, den så kallade badklådan som kan överföras via parasiter till människor via badvatten.

 I går var första provtagningen för säsongen? Hur såg det ut? Vilket bad var varmast?
-Det såg bra ut! Det var strålande sol! Varmast var det i Kottlasjön, +17,5 grader. Men det är ju inte alltid så här fint väder. I början av badsäsongen får jag ofta använda vadarbyxor om det inte finns någon brygga. Men i slutet av säsongen kan det bli ett dopp vid fint väder!


Breviksbadet
Lidingö har även ett utomhusbad, Breviksbadet som nu har öppnat för säsongen. De gör egen bakterieprovtagning, varannan vecka hela säsongen.


Häng med Anneli så ska ni få se
Hur det är med vår badvattenkvalitét 
Väl ute på bryggan
Hon plockar fram flaskor ur ryggan
Är det kallt kommer hon i vadarbralla
Vi har bara en och den passar inte alla 
På Anneli sitter den dock som en smäck
Lika snabbt som hon hoppat i är hon väck
Nu när badsäsongen närmar sig
Och du vill ner till sjön och svalka dig
Spana in "badplatsen" för senaste koll
Så vet du om valet av plats spelar nån roll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar