onsdag 14 december 2016

Kemikalierna i förskolor och i vardagen


Kemikalier, kemikalier, kemikalier. Överallt dessa kemikalier. Vissa är goda och bra och har starkt bidragit till en ökad välfärd i världen. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. De mindre bra kemikalierna kan finnas överallt runt oss. I duschdraperier, möbler och matförpackningar och allt däremellan. De finns även i varor behandlade med ämnen som ger varorna exempelvis brandskyddande, vattenavstötande eller andra särskilda egenskaper.  Det kan vara svårt att hålla reda på alla kemikalier men jag tog mig ett snack med kemiingenjören Zulema Robles som jobbar med projektet Kemikaliesmart förskola här i Lidingö stad för att reda ut saker och ting.

Varför är det så farligt med kemikalier?
- Alla kemikalier är inte farliga, det är viktigt att komma ihåg! Men det finns ämnen i produkter i vår omgivning som är mindre bra för människor och miljö. Det kan vara ämnen som är allergiframkallande, hormonstörande eller påverkar nervsystemet, till exempel.

Vad görs för att få bort dem?
- De senaste femtio åren har kemikalie­produk­tionen i världen blivit mer än femtio gånger så stor. Det är mycket olika kemikalier! På EU-nivå arbetar man med att tillsammans få bort de värsta kemikalierna från produkter. Även i Sverige har vi nationella miljömål som syftar till att minska andelen farliga kemikalier i miljön.

Hur arbetar Lidingö stad för att få bort de farliga kemikalierna?
- I stadens miljöprogram står att vi år 2020 inte ska ha några onödiga och farliga kemikalier i våra verksamheter.  Vi har valt att börja med att fokusera på barnens miljö då barn är mer känsliga än vuxna. Vår förskolepersonal har utbildats kring kemikalier i barns vardag och våra hälsoskyddsinspektörer har varit på alla förskolor och diskuterat vilka leksaker och andra material i barnens vardag som utgör störst risk. Vi arbetar även med att se till så att det nya vi köper in till våra förskolor ska vara så kemikaliesmart som möjligt. Vi lutar oss mot de riktlinjer som regeringen och expertmyndigheter står för.

Vad bra!
- Ja, det känns väldigt meningsfullt att jobba med barnens hälsa på ett så här praktiskt sätt. Jag tycker inte att man ska vara rädd för kemikalier, men det kan vara en idé att rensa ut de ”värsta” sakerna från framför allt barnens miljö.

Vilka är värstingarna i barnens miljö då?
- Det kan vara en idé att rensa bland barnens leksaker. Lagstiftningen för leksaker stärktes 2013 så det finns en risk att äldre leksaker innehåller farligare kemikalier. Återbruk är bra, men alltså inte när det gäller äldre leksaker. En bra regel är också att alltid välja leksaker och pysselmaterial som är anpassade för barn och efter barnens ålder. Låt inte heller barnen leka med gammal elektronik som mobiltelefoner, de kan innehålla bland annat flamskyddsmedel och bly. Kolla efter CE-märkning på produkterna och välj gärna leksaker producerade inom EU om det är möjligt.

Aha! Tack! Är det något annat jag ska tänka på?
- Våga fråga! Som konsument har du rätt att få veta om varan du köper innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Den som säljer varan ska ge dig ett svar inom 45 dagar. Så fråga på!

Tack Zulema för att du har gjort det lite tydligare! Vi lär återkomma till kemikaliefrågorna i blogginlägg framöver.


Vill du läsa mer om kemikalier, vad du själv kan göra eller vad lagstiftningen säger?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar