onsdag 25 januari 2017

Så jobbar staden med energieffektivisering

För ett par veckor sedan skrev vi om solkartan och nu är vi tillbaka och fortsätter skriva om energi men vi breddar oss lite. Någon som är full av energi är Christer Jacobson, vår driftchef. Christer är vår man när det gäller att sänka energianvändningen inom Lidingö stad. Ironiskt det där!

Vi har ju lyckats sänka vår energianvändning med mer än 20 % som var målsättningen i det tidigare miljöprogrammet som löpte fram till 2014. Vad gör vi framöver för att komma ner ytterligare?

- Under 2015 sänktes den faktiska användningen med ungefär 3 % och men under 2016 stannade det faktiskt upp lite grann och vi sitter just nu och utvärderar hur det kommer sig. 

Det måste ha sänkt utgifterna för staden ganska mycket?

- Ja det får man säga, det är svårt att säga exakt med tanke på prisförändringar och varifrån besparingen sker, om det är fjärrvärme eller el. Hur kostnaden per kilowatt ändrats och så vidare men mellan tummen och pekfingret rör det sig om dryga 50 miljoner kronor sedan 2009 

Häftigt! Vad gör ni mer konkret då?

Framför allt försöker vi optimera befintliga funktioner på våra system genom bland annat investeringar i effektivare fläktsystem med mera. 

Har du något exempel rent konkret? 

- Vi tittar bland annat på verkningsgraden på våra värmepumpar samt effektiviteten på värmeåtervinningen från våra större ventilationssystem, då det finns en stor besparingspotential genom att bara trimma in de system som vi redan har.

- Vi har kompletterat våra larmsystem med en funktion som gör så att fläktsystemen i  merparten av våra objekt slås av i samma ögonblick som larmet aktiveras. Därigenom så kan vi med en sådan enkel åtgärd säkerställa att ventilationen inte körs i onödan. Det kan spara stora summor i ett långsiktigt perspektiv.

     Jobbar ni något med beteenden då?

      - Att mäta är att veta så därför ser vi också ett behov av att försöka bryta ner förbrukningarna i dess olika förbrukningsandelar för att därigenom enklare kunna medvetandegöra energianvändningen för brukarna inom staden.

      - Vi vill generellt kunna få bättre uppföljning på energianvändningen i olika verksamheter så därför tittar vi nu bland annat på tillagningsköken som finns ute på våra skolor. Där vi vill enklare kunna se hur mycket dessa storkonsumenter använder sig av tappvarmvatten och el för uppvärmning och kyla. När energianvändningen medvetandegörs finns det också större möjligheter att kunna ändra beteenden där det finns besparingspotential eller skapa möjlighet att debitera för förbrukning över normförbrukning.

- Vi tittar också på uppstartskostnader för ishallen vid tidig uppstart på sommaren. Föreningarna som vill ha istid vill gärna börja tidigt men det är naturligtvis både en kostnad och en hög energianvändning att driva en ishall på sommaren. Just idrottshallar generellt har en väldigt hög energianvändning och detta vill vi medvetandegöra på ett annat sätt.

Vad är viktigt att tänka på kring energianvändning och sparande?

- Vissa åtgärder kan vara både billiga, självklara och ha en snabb återbetalningstid. Andra åtgärder kan bli betydligt mer komplicerade och det kan gräva ett större hål i vår budget och har kanske en längre återbetalningstid. Det gäller att hitta en balansgång kring både små och stora åtgärder när man energieffektiviserar i en stor organisation för att fånga upp den verkliga energisparpotentialen.

Var ser du den största potentialen framöver?

- Det finns en stor potential om vi lyckas skapa en långsiktig energisparmodell typ ”energiledningssystem” med löpande uppföljning av både små och stora åtgärder och där vi hanterar avvikelser genom både korrigerande och förebyggande åtgärder.  

Ja, som ni märker är det inte helt okomplicerat att arbeta med energieffektivisering men det som är helt klart är att det i de flesta fallen finns mycket pengar att spara. Det gäller både stora organisationer som mindre företag eller för privatpersoner. Vill DU få råd och tips för vad du kan göra i ditt hem, din BRF eller ditt företag tycker vi att du ska ta en kontakt med Energi- och klimatrådgivningen på 08-29 11 29 eller gå in på www.energiradgivningen.se!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar