onsdag 26 april 2017

Miljöåret 2016 är summerat!

Såhär på vårkanten när träden börjar spricka ut, solen värmer skönt i ansiktet mellan snöfallen och fåglarna för att hålla värmen kvittrar på en gren så känns det lite som att livet och glädjen kommer tillbaka igen efter en lång vinter. Folk kommer ut ur sina vinterhålor, sträcker på sig och blir lite gladare. Det här är också tiden på året som jag tycker att det är allra roligast att vara miljösamordnare. Tiden då jag har äran att sammanställa allt som görs inom Lidingö stad för att göra oss till en energismart och hållbar grön ö. Tiden då jag följer upp våra miljömål och miljöbokslutet tas fram.  

I år är det första gången stadens nya miljöprogram följs upp, och jag är otroligt stolt över allt bra arbete som görs runt om i staden. Från arbetet i våra stadsbyggnadsprojekt till arbetet med barnen i förskolorna. Alla delar är viktiga och alla delar behövs. Av miljöprogrammets 44 aktiviteter är 28 påbörjade vilket känns väldigt bra efter bara ett år.  Och nu är det ett nytt år så vi fortsätter att jobba på!

Det är svårt att göra en rättvis bild av allt som händer i staden, men här kommer några exempel på vad som har gjorts under 2016:
  • En blåplan har tagits fram och är nu på remiss. Blåplanen ska ge riktlinjer för hur kustvattnet, sjöar och vattendrag ska vårdas och förvaltas. Läs den här
  • Projektet Kemikaliesmart förskola pågår med syfte att fasa ut farliga och onödiga kemikalier från stadens förskolor
  • En solkarta har lanserats för att visa fastighetsägare vilken potential för solenergi som deras fastighet har. Kolla här!
  • Vi har haft en miljövecka med och för elever som innehöll allt från utställning till politikerutfrågning och barnteater med miljötema.
  • Stockby returpark har öppnat som gör det både enklare och trevligare att återbruka och återvinna och vi har också infört en mobil återvinningscentral.
Vi fortsätter även att energieffektivisera våra fastigheter, vi ställer miljökrav i upphandlingar, vi förbättrar och förenklar för de som vill återvinna och vi bygger våra nya fastigheter efter kraven i Miljöbyggnad när vi bygger nytt. Vi gör helt enkelt en himla massa saker för att nå våra mål och se till så att Lidingö stad har så liten miljöpåverkan som möjligt och underlätta för Lidingöborna att göra miljökloka val.

Om du vill läsa hela miljöbokslutet så kan du göra det här
Vill du veta vad stadens politiker säger om miljöbokslutet? Lyssna på kommunfullmäktige från i måndags. Tryck på punkt 40 Miljöbokslut 2016 så hamnar du rätt.


Och du är alltid välkommen att höra av dig om du tycker att vi ska göra något mer, om du vill lyfta något bra som görs på ön, eller om du har andra tankar och funderingar kring stadens miljöarbete.
Mejla mig! stina.jaensson@lidingo.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar