onsdag 31 januari 2018

Hållbar kommun 2018

Vad ska man tänka på för att vara en hållbar kommun? Om detta bollades det i seminariesalar och på mingelytor när miljösamordnare Stina och undertecknad besökte eventet Hållbar Kommun inne i storstan. Det mest iögonfallande var fokuset på Agenda 2030. För er som inte känner till så mycket om detta kan läsa här och här. Svenska myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt berörs av genomförandet av Agenda 2030.

Ett bredare fokus på både miljö och utveckling i de17 globala målen i Agenda 2030  knyter ihop alla benen i hållbar utveckling (både det sociala, miljömässiga och ekonomiska benet). Nu kommer vi fundera vidare på hur Agenda 2030 kan integreras i nuvarande och kommande projekt och arbeten inom staden. Allt från stadsplanering via skyddad natur, verksamheter med miljöpåverkan, personliga val till skola och omsorg berörs av målen på olika sätt. Spännande!

Annars då? Jo så här i början av året startas än det ena och än det andra upp samtidigt som vi sammanställer resultatet av föregående år. Ni kommer så klart att få ta del av vårt arbete med miljöfrågor även i fortsättningen här på Miljö på Ö. Vi sammanställer till exempel miljöbokslutet för 2017 inom ramen för vårt Miljöprogram just nu.
"Så ska de globala målen uppnås i Sverige
I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Ett särskilt ansvar har civilminister Ardalan Shekarabi för det nationella genomförandet. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner och landsting liksom statliga myndigheter och Regeringskansliet. Hur de globala målen uppnås beror också av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi.
Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan samt uppmärksamma goda exempel på området. Delegationen består av sju ledamöter: Parul Sharma, Ida Texell, Mattias Klum, Ingrid Petersson, Johan Hassel, Johan Rockström och Johanna Sandahl." länk till citat


Vi kommer på problem söka svar

Det kommer ta några dar

Men så länge vi är kvar

Och inte som Gunde sjukskrivs i tvar

Söker vi en utveckling som är hållbar

För alla och envar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar