onsdag 7 februari 2018

Från slösa till spara

Miljö på Ö frågade teknik- och fastighetskontorets egen energiexpert, Christer Jacobson, om vad de jobbar med i dagsläget för att spara in på energianvändningen. Undertecknad ligger i sjuksoffan och sparar energi men det är en annan historia...

Stadens miljöprogram har vi skrivit om flera gånger och där finns målet att sänka energianvändningen med hela 40 % till 2020 jämfört med basvärdet som är användningen år 2009. När 2017 räknades samman har vi lyckats med en besparing på 24 %. Christer berättade att just 2017 var ett mellanår där vi bara lyckades sänka användningen med 1 % men att det finns flera försenade projekt i pipeline som ändå gör att vi har gott hopp om att lyckas med vårt energimål! För dig som vill veta mer kan här läsa Christers förträffliga redogörelse nedan:

Lidingö stad jobbar för miljön och energieffektiviserar samtidigt vårt fastighetsbestånd.

De indikatorer som vi alltjämt fokuserar på är att sänka energiförbrukningen i stadens lokaler, öka andelen fossilbränslefri uppvärmningsenergi, utöka andelen förnybar energi från stadens anläggningar samt slutligen att öka medvetenheten hos våra lokalhyresgäster om deras egen energiförbrukning.    

Lidingö stad har därför bl.a. tecknat nytt samarbetsavtal med Stockholm Exergi (tidigare Fortum värme) som ska möjliggöra en tidigare stängning av kraftvärmeverket KVV 6 i Värtahamnen samt spetsanläggningen Käppala på Lidingö som fortfarande eldas med fossila bränslen. Genom att delta i aktiv effektstyrning av fjärrvärmen, så kan vi bidra till att snabbare skapa ett hållbart Stockholm.

Effektstyrning innebär att Stockholm Exergi kortvarigt lånar effekt från utvalda fastigheter under s.k. effekttoppar för att öka effektiviteten i produktionen och minska koldioxidutsläppen. Uppsidan för Lidingö stad är möjligheten att komplettera sin energioptimering och minska miljöavtrycken med direkta resultat dygnet runt både i fastighet och i fjärrvärmenätet när effekttopparna uppstår.Pilotprojektet startas under vintern 2018 och kommer att utvärderas löpande månadsvis. Projektet omfattar effekt- och värmestyrning på totalt 6 större objekt, där 2 objekt får fungera som uppstartspiloter för utvärdering av funktionalitet och nytta.
  • Bodals Skola, 9 254 kvm, Källängens skola, 10 500 kvm, Torsviks skola, 9 513 kvm,
  • Siggebogården, 10 076 kvm, Högsätrahuset, 26 309 kvm, Kantarellen 4, 16 429 kvm,Ett stort energioptimeringsprojekt startades under hösten och omfattar ett trettiotal större objekt. Projektet startades för att bryta den negativa trend som uppstod under det första halvåret när det gäller energisparande. Effekten av detta projekt har gjort att vi idag åter ligger i en positiv energispartrend.

Vidare så har också ca 40 mindre objekt energideklarerats under året vilket med kommer att skapa förutsättningar för ett energisparande på både kort och lång sikt.

När det gäller energisparrelaterade investeringsprojekt så kommer förhoppningsvis 4 solcellsanläggningar att uppföras under 2018 med en total energisparpotential på minst 200 MWh,år samt också 2 värmepumpsanläggningar med en möjlig besparing på ca 130 MWh/år samt slutligen några ventilationsombyggnationsprojekt, där det saknas värmeåtervinning i dag parallellt med att utvalda objekt tilläggsisoleras och fönster byts ut till mer energieffektiva.

Slutligen så fortsätter arbetet med att förfina energistatistiken genom automatisk mätvärdesöverföring från uppkoppling av flera undermätare vilket kommer att underlätta analysen över hur energin fördelar sig i våra fastigheter mellan olika verksamheter.  


Tack Christer för inblicken i ert arbete, det ser lovande ut!

Vill du också bli mer miljövänlig och samtidigt spara pengar? Ett steg kan vara att kontakta Energi- och klimatrådgivningen (gratis) eller läsa lite mer här om bland annat solceller där det även finns en solkarta så du kan se ditt hus potential! Det finns massor man kan göra som betalar tillbaka sig nästan direkt!

Vi kommer att återkomma till energi även i bloggen framöver så håll utkik om du vill ha inspiration och/eller hjälp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar