onsdag 14 mars 2018

Jag drömde om solfångare

Vi går mot ljusare tider. Samtidigt gick det upp ett ljus för undertecknad. Soft Cell var stora på 80-talet. På 2010-talet är det Sol Cell som gäller. En trendspaning är också att solfångare nu på allvar utmanar drömfångare som vanligaste fångaren på våra kåkar, till glädje, inte minst, för de grannar uppskattar lugn och ro om nätterna...

Men vad är egentligen en solcell och solfångare och vad är solpaneler? Är det värme eller är det el man får ut? Jag känner till en som kan hjälpa till med det. Nils Henoch, energi- och klimatrådgivare, varför snackas det så mycket solceller?

Ja, det är verkligen ofattbart – alla snackar solceller!

Först lite snabbt, solceller omvandlar solinstrålning till elektricitet. Med en solpanel avses oftast en samling solceller sammankopplade för att uppnå högre effekt. Men solpanel kan också avse en solfångare som omvandlar solinstrålning till värme för uppvärmning av till exempel varmvatten. För bara några år sedan var solceller relativt dyrt och inte så intressant för merparten medan solfångare var relativt billigt. Men de senaste åren har priset på solceller sjunkit med över 80 % vilket innebär att solceller blivit ett betydligt mer intressant och lönsamt alternativ för många.
Jag tror också många lockas av att det är möjligt att tjäna pengar samtidigt som man gör något som är bra för miljön och som bidrar till minskade utsläpp.

Det låter ju strålande! Vad kostar då ett sånt här kalas?

Jag tycker inte man ska betrakta det som en kostnad utan som en investering eftersom en solcellsanläggning normalt betalat tillbaka sig redan efter 10 år. Men såklart, den som väljer att installera solceller behöver inledningsvis finansiera investeringen.

Det är svårt att ange ett exakt pris på vad det kostar att installera solceller vilket bland annat beror på att priset på solceller alltjämt sjunker vilket i sin tur gör det svårt att fastställa en övergripande prisbild. En villaägare brukar vanligtvis välja att installera en solcellsanläggning på mellan 5-10 kW. Både hushållets elförbrukning och tillgänglig yta har påverkan på hur stor anläggning ett enskilt hushåll väljer att installera. Kostnaden för en anläggning på 5 KW brukar normalt landa på omkring 100 000 kronor medan en anläggning på 10 kW brukar landa på omkring 170 000 kronor. Kostnaden per installerad kW blir vanligtvis lägre desto större anläggningen är.

Det går också att söka investeringsstöd från Energimyndigheten  motsvarande 30 % av investeringskostnaden vilket medför att slutkostnaden för en anläggning på 5 kW blir omkring 70 000 kronor medan slutkostnaden för en anläggning på 10 kW blir omkring 120 000 kronor.

Det låter som det kan bli en bra affär?

Absolut, du sparar mycket pengar. Först och främst sparar du pengar i och med att du producerar en stor del av din egen elanvändning vilket innebär att du inte behöver köpa lika mycket el från elbolaget. Men du sparar, eller rättare sagt tjänar, också pengar på den överskottsel du producerar och som du kan sälja till elbolaget. Förenklat kan du räkna med att du sparar drygt 1 krona per producerad kWh. En solcellsanläggning på 10 kW producerar omkring 10 000 kWh per år, innebärande besparingar på uppåt 12 000 kronor per år.

Är de krångliga att installera?

Nej, solceller är väldigt enkelt att installera. Enklast blir det om du anlitar ett och samma företag som ansvarar för både leverans av utrustning (solcellspaneler och växelriktare) och installation och anslutning av solcellsanläggningen till elnätet. Det finns många solcellsföretag som erbjuder den typen av paketlösningar. Det är också möjligt att endast beställa utrustningen och själv ansvara för en del av installationsarbetet. Men det är viktigt att komma ihåg att en stor del av installationsarbete avser elektriskt arbete vilket bara får utföras av yrkeskunniga med behörighet.
Normalt räcker det med 1-2 dagar för att installera en normalstor solcellsanläggning.

Kan alla installera solceller?

Ja, förutsättningarna och den ekonomiska kalkylen ser ungefär likadan ut oavsett om du är privatperson, bostadsrättsförening eller företag. Det viktigaste är att du identifierat en lämplig yta som det är möjligt att installera solceller på. Generellt har de fastigheter med tak i riktning mot sydost till sydväst, och som inte skuggas, störst potential, men även andra ytor kan vara lämpliga att installera solceller på. Lidingö stad har tagit fram en solkarta som visar vilka fastigheter på Lidingö som har störst potential att installera solceller.

Hur är det med miljövänligheten då?

Solceller är ett av de energislag med minst direkt miljöpåverkan eftersom den inte orsakar några utsläpp under användningen. Vid placering på byggnader eller inom bebyggd miljö tas heller ingen ny markyta i anspråk. Dessutom orsakar inte solenergi buller eller påtaglig visuell påverkan. Miljöpåverkan och utsläpp från solenergi är i hög grad indirekta och sker främst under tillverkningen varför antaganden om solcellernas tillverkningssätt, livslängd och produktion spelar en stor roll när miljöpåverkan beräknas och fördelas per producerad energienhet. Vad gäller olika sorters solceller kräver så kallade tunnfilmssolceller mindre energi i tillverkningen och mindre resurser totalt sett, men innehåller i många fall sällsynta och miljöfarliga material, exempelvis sällsynta jordartsmetaller och kadmium. Kiselsolceller är mer energikrävande att tillverka och kräver mer resurser totalt sett, men baseras på ett av jordens vanligaste ämnen – kisel.

Hur går jag tillväga om jag vill installera solceller?

Solcellsbranschen har kommit att bli en etablerad bransch med sund konkurrens och många duktiga leverantörer. Även de större elbolagen har hoppat på utvecklingen och erbjuder såväl standardiserade solcellspaket som fördelaktiga inköpspriser för producerad solcells-el. Det finns många webbplatser som tillhandhåller vägledning för de som vill installera solceller. Några av de mest besökta är www.solcellskollen.se, www.solkollen.nu,  www.svensksolenergi.se samt www.bengtsvillablogg.info, som även listar kontaktuppgifter till leverantörer av solcellsanläggningar. Lidingö stad delfinansierar även webbplatsen www.energiradgivningen.se där det också går att hitta mer information som solceller.


Ifall du har för avsikt att söka investeringsstöd av Energimyndigheten är det viktigt att komma ihåg att om du som sökande är ett företag får du inte påbörja arbetet innan du ansöker om stöd. Övriga sökande måste inkomma med en ansökan om stöd inom sex månader från det att arbetet påbörjades.

Solklara besked från vår vän Nils! Om man inte hänger på den här revolutionen är man ju närmast en solpanelhöna! Jag ser i alla fall med spänning fram emot att se effekten av detta.

Sen påminner jag om att det i regel krävs bygglov för fasadändring när paneler installeras. För ett enbostadshus kostar det ca 2500 kr och för flerbostadshus ca 5000 kr för handläggningen. Småpotatis i sammanhanget och förhoppningsvis inget som avskräcker hugade spekulanter till miljövänligare energi!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar