onsdag 4 april 2018

En godtagbar bisyssla


Hej jag heter Biggles och jag kan inte bestämma om jag
gillar Arktis eller Antarktis mest, jag tror jag är bipolär...
Vi som jobbar inom staden får, för att undvika jävsituationer, på varje medarbetarsamtal frågan om vi har någon bisyssla. Idag pratade jag med Per Lundblad som aldrig hade kunnat jobba inom Lidingö stad för han har en bisyssla som bisyssla. Per är en riktig honungsentusiast och på tomten står tre bikupor av Flowhiwe-modell, en modell som är så finurlig så att man kan få ut honung med hjälp av en tappkran istället för att på klassiskt manér slunga fram honungen.

Bin och andra pollinerare har det tufft i dagens samhälle och jag börjar med att konstatera att vi inte ska bagatellisera denna bisak.

Vi fick tips om att Per hade uppmärksammat sina medmänniskor om binas utmaningar på sociala medier och när vi nu skriver om detta på Miljö på Ö är vi alltså tvåa på pollen. Men eftersom Per inte känner alla på ön och budskapet ändå var lovvärt tänkte vi reda ut vad det har surrats om.

En tredjedel av alla grödor som odlas till den mat vi äter behöver pollineras. Det här blir ju lite problematiskt när vi får rapporter om att både honungsbin, vilda bin och andra pollinatörer har svårt att klara sig och att det har skett en allmän minskning av insekter. Även Lidingös biodlare har märkt av detta. Neonikotinoider, ett bekämpningsmedel, som starkt misstänks orsaka bland annat bidöd, har använts inom jordbruket för att bekämpa jordloppar och dylikt men eftersom Lidingö är så gott som fritt från jordbruk så kan man misstänka att orsaken här är en annan. Per har uppmärksammat några tänkbara orsaker.

Per berättar att det i Sverige historiskt finns en bidödlighet i kupor på ca 15 % per år. Så har det ungefär sett ut de senaste 50 åren. Nu har Per och kollegor på ön sett upp till 100 % döda biodlingar. Skillnaden har också varit stor inom Lidingö biodlareförening. Inom föreningen används samma rutiner för att försöka få bina att klara sig till nästkommande säsong då de matas på vintern och de vidtar sjukdomsförebyggande åtgärder för att bland annat öka motståndskraften mot en ökänd fästing från Asien som skadar bisamhällena.

Med så stora lokala variationer började därför Per att fundera på om det är den lokala miljön som påverkar? Användningen av Round up, Myrr och andra trädgårdsprodukter kan mycket väl ha en påverkan. Bisamhällen är känsliga och om några samlare dör eller inte hittar hem riskerar snart samhället att kollapsa i sin helhet.

Vi vet ju inte säkert vad det är som orsakar den bidöd som Per beskriver just nu men jag har alltid gillat tanken med försiktighetsprincipen och tänker att när man bekämpar något så bekämpar man ofta något annat på köpet. Jag frågade Per om han hade några idéer om hur kan göra för att använda sig av försikighetsprincipen?

Ur vårt samtal föddes denna åtgärdslista för oss som vill värna om de små liven:

· De flesta husägare vill ha en lättskött tomt, en möjlighet är att var att låta i alla fall delar av tomten bli mer som en äng. Detta kräver mindre skötsel och ger samtidigt ett rikt utbud av blommor som gynnar pollinerarna. 
· Använd Round up och Myrr med försiktighet. Myrbekämpning med kemikalier används helst bara inomhus. Ute är det bättre att gräva bort boet eller använda salt, Fun light och andra tricks som finns på nätet att testa. Rengör med diskmedel eller såpa där de brukar gå för då hittar de inte den vägen igen. De går efter doft nämligen.
· Klipp av blommorna innan planteringar besprutas, om så måste ske. Då utsätts inte pollinerarna för giftet direkt.
· Tänk på att bin behöver vatten och att vattenpölar på din tomt eller daggen i gräset blir förgiftat av bekämpningsmedlet. Spruta med stor försiktighet.
· Ryck upp maskrosblomman med handen om du vill slippa dem. Ta dem innan de bildar "fröbollar". Hinner de inte sprida sig på det sättet blir de snart betydligt färre.
· En gräsmatta som är som en golfgreen eftersträvas ibland men blir nästan som en monokultur. Detta ger sämre förutsättningar för dina andra planteringar när de behöver pollinering. 
· Tidig vår och i viss mån sen höst behöver bina lite hjälp på traven. Plantera gärna sälj, krokus, snödroppar, vintergäck. Per tycker krokus är bra för de har blommat över lagom till det är det dags att klippa gräset och sedan märks de inte av. Traditionella ängsblommor är kanon. Hos Naturskyddsföreningen finns tips om hur du gör en fröbomb (det har som tur är ingen som helst koppling till kemisk krigsföring).
· Bygg eller köp ett bihotell, här ser du hur du gör. På deras hemsida finns också tips om hur du gör ett "vattenhål" för bina som ju behöver vatten och då som vi konstaterat gärna rent sådant.
· För binas skulle finns ytterligare en anledning att köpa ekologiskt. I ekologiska jordbruk begränsas användningen av kemiska bekämpningsmedel.
· Ställ ut upp och nervända blomkrukor för humlor.

Vi tackar Per för att han tog sig tid och gav staden läxan att fortsätta utveckla blommande ängar och diken. Nu ska jag gå hem och bygga ett hotell!

Bevingade ord om en pollinerare
Drottningen passade till en arbetare bollen
Hon sa, flyg ut och samla nektar och pollen
Se till att alltid flitig förbli
Seså, må nu lyckan stå dig bi
Det nyligen tagna flygcertifikatet fick av drottningen bifall
Hon sa, blir du trängd på vägen är sista utvägen anfall
Om du dör måste vi lämna dig i sticket
Vi kan inte hämta hem dig i det skicket
Om du kommer tillbaka ställer vi till med fest
Vi bjuder på honungen du gillar mest
Jag vill dock inte se nåt dåligt bordskick
Här äter vi vackert med bistick
Däremot vill jag inte se nåt supa
Det är alkoholfritt som gäller i vår kupa
Kom därför ihåg:
Om du av ett bi blivit stungen
Var det bara för att det känt sig tvungen    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar