onsdag 11 april 2018

Miljöligan dyker upp igen!

-Jag har en plan! sa Jerker.
-Det är ju lysande Jerkan! utbrast Karlsson.
-Jerker Idestam Almqvist! replikerade Jerker irriterat.
-Självklart, Jerkan! Självklart!
-Allt är nu bestämt in i minsta detalj!
-Vad är det för plan? Generalplanen? Wall Enbergs Franz Jäger-skåp? Eller ett ex av Moderaternas nya valprogram!?
Jerker himlade med ögonen, tog ett djupt andetag och önskade för sig själv att vissa av hans kollegor, utan att nämna namn, mirakulöst skulle växa upp innan han åter tog till orda:
- Lidingö stad har antagit en Blåplan. En plan som vi jobbat med i flera år nu.
- När slår vi till, eller jag menar, kan du förklara för Miljö på Ö:s läsare vad en Blåplan är?
Jerker mitt i ett stim med blåplan i hand.
- Genom blåplanen ökar vi vår kunskap om vattenmiljöerna i kommunen. Vi har pekat ut vad som är viktigt att göra och ger ett stöd i arbetet för att behålla och förhoppningsvis utveckla den biologiska mångfalden. Målet är också att vi ska förbättra tillgängligheten till vattenmiljöer och förbättra vattenkvaliteten.
Varje kommun ska ha en Översiktsplan som en utgångspunkt till stadsutvecklingen och blåplanen är ett komplement till Översiktsplanen. Den blir då vägledande både i planering och framtida skötsel.
Planen är uppbyggd i mål, strategier, riktlinjer och åtgärder och den hjälper oss med hur vi ska jobba med olika områden och vad vi behöver ta hänsyn till i till exempel den nämnda stadsutvecklingen. 
- Kan du ge något exempel på vart och ett av de fyra nivåerna?
 - Javisst! Vi har tre mål i planen och det första är 1; att Lidingö har rika och långsiktigt livskraftiga vattenmiljöer, 2; att Lidingö har vatten av god kvalitet och 3; att Lidingö erbjuder en variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.
En strategi till det sista målet är då i sin tur att skapa fler möjligheter till rekreation vid vatten och en riktlinje är att tillgodose behovet av olika badplatser. En väldigt konkret åtgärd i samma anda är att vi ska utreda en kommunal badplats vid Hustegaholm och om lämpligt, anlägga en kommunal badplats anpassad för personer med lättare fysisk funktionsvariation. 
För Lidingöborna blir ju själva åtgärderna det som man kommer kunna märka av i vardagen. Till exempel kommer kor att beta nere vid Gråviken där syftet med betet är att ge en bättre miljö för smådjur och därmed ett rikare fågelliv och en bättre fiskrekrytering. Kor är bra på så vis att de går ut på strandängarna och betar av vasskott när de kommer upp på våren och öppnar då upp en korridor i vassen från stranden och en liten bit ut i vattnet. Här trivs sedan smådjur, fåglar och fiskar. 
En annan åtgärd som vi faktiskt utförde redan i augusti förra året var att tillföra fosforbindande ämnen till Kottlasjöns sediment. Det gjorde vi för att det blivit tydligt att mängden växtplankton varit oförminskade och att sjön inte av egen kraft skulle kunna bli en klarvattensjö igen. Varför? En miljöskuld från orenade avloppsutsläpp på 60- och 70-talet. Vill du veta mer om den åtgärden kan du läsa här.

Här finns förresten Blåplanen i sin helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar