onsdag 16 maj 2018

Det går bra nu...

Vi är ganska bra. Ja, jag tycker faktiskt det. Vi är bra. Miljöår 2017 på Lidingö är summerat och jag är nöjd. Det pågår mycket bra miljöarbete i staden, allt från energieffektiviseringar av stadens fastigheter och framtagande av viktiga strategiska dokument, till arbete i skolorna. Givetvis kan alltid mer göras. Det kan det alltid, men man måste också känna sig stolt när det är bra saker som händer!

Lidingö stad har ett miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige 2015. Grunden i programmet är att Lidingö ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och ge Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Det är ett mål som alla i staden arbetar efter. I miljöprogrammet har vi mål om vart vi vill nå med vårt miljöarbete till 2020, aktiviteter som ska föra oss dit och indikatorer som visar om vi är på rätt väg. Av miljöprogrammets 17 mål ser 12 ut att kunna nås till 2020, tre är osäkra då vi i dag saknar statistik och två anses svåra att nå. Det tycker jag är bra när vi faktiskt har tre år till på oss! De två mål vi inte tror att vi når är högt ställda och vi saknar egen rådighet. Det handlar om Lidingöbornas energianvändning och att bullerstörda fastigheter ska minska. Staden arbetar dock på olika sätt för att vi ska komma närmare måluppfyllnad!

Det är svårt att göra en rättvis bild av allt som händer i staden, men här kommer några exempel på vad som har gjorts under 2017:
· En blåplan har antagits. Nu har staden planer som beskriver, hanterar och sätter mål för både våra natur- och vattenområden. Läs blåplanen här.
· Arbetet med en kemikalieplan för staden pågår. Det är en förlängning på arbetet med kemikaliesmarta förskolor som har bedrivits i stadens sedan 2015. Planen går bland annat ut på att se till att det som köps in till staden är kemikaliesmart samt att säkerställa att vi inte bygger in skadliga kemikalier i våra fastigheter.
· Genom Energi- och klimatrådgivningen hjälper staden Lidingöbor, bostadsrättsföreningar och företag att energieffektivisera och övergå till förnybar energi. Under 2017 var fokus på solceller! Har du frågor kring energieffektivisering, eller kanske solceller? mer information hittar du här
· Under Innovationsveckan i oktober samlades över 500 barn och elever för att visa upp projekt de arbetat med på temat miljösmarta innovationer och digitala hjälpmedel. Otroligt häftigt att se barnens idéer och engagemang! En robot som samlade sopor och en app för att få fler att komma ut i naturen var två bidrag från mellanstadiebarn.
· Stadshuset som håller på att renoveras. Höga krav ställs på energianvändning, vilka kemikalier som får användas och på att det blir en bra inomhusmiljö. Stadshuset kommer även att få en egen geoenergi-anläggning vilket gör att huset kommer att bli i princip självförsörjande på värme och kyla, coolt va!?

Vi kan också se att energianvändningen i stadens lokaler har minskat med en fjärdedel sedan 2009, att stadens fordonspark har mindre utsläpp i dag än tidigare och att andelen ekologisk mat i våra verksamheter ökar. Det är även fler Lidingöbor som cyklar och fler som har sett fördelarna med att samla in sitt matavfall som blir till biogas och biogödsel.

Under kommande år ska vi arbeta vidare med kemikaliefrågor i verksamheterna, ta fram ett program för hållbart byggande som ska visa vägen för hur våra stadsbyggnadsprojekt ska bli hållbara, sätta upp solceller på stadens fastigheter och vi ska också förbereda inför nästa miljöprogram. Och väldigt mycket mer! Följ oss här på bloggen så får ni följa arbetet!

Om du vill läsa hela miljöbokslutet så kan du göra det här.

Vill du veta vad stadens politiker säger om miljöbokslutet? Lyssna på debatten i kommunfullmäktige. Tryck på punkt 9 Miljöbokslut 2017 så hamnar du rätt. Där kan du också höra vad stadens politiker säger i andra frågor!

Du är alltid välkommen att höra av dig om du tycker att vi ska göra något mer, om du vill lyfta något bra som görs på ön, eller om du har andra tankar och funderingar kring stadens miljöarbete. Är du företagare eller organisation som vill bolla idéer eller se hur vi kan komma längre tillsammans- hör av dig!

Mejla mig! stina.jaensson@lidingo.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar