tisdag 10 juli 2018

Sommarnöje med Miljö på Ö

Hej och välkomna att följa med på en badvattenprovtagningsdag! Långt ord men inte långtråkigt, åtminstone inte om vädret är som den här sommaren. Vår kära kollega Agata har fått detta angenäma uppdrag den här sommaren och jag lämnar därför över ordet till henne!

Hej Miljö på Ö-läsare!

Den här gången var det dags för årets andra badvattenprovtagning. Under sommaren gör vi detta regelbundet på öns kommunala badplatser för att säkerställa att badvattnet håller god kvalité. Vattenproverna skickas till labb där de analyseras för förekomst av tarmbakterier, och då menar vi inte de gamla godingarna bifulus och dofilus utan deras elakare släktingar.
Dagen inleds med planering och överskådning av öns badplatser. Idag ska vatten från samtliga offentliga badplatser provtas (badviken i Kottlasjön, Käppalabadet, Sticklinge udde/Sandviksbadet, Fågelöudde samt Södergarn). På https://www.havochvatten.se/badplatsen kan ni snabbast ta del av våra provsvar. Trots det fina vädret måste jag tyvärr boka tjänstebilen den här gången istället för cykeln… det är 7 badplatser som ska hinnas med innan klockan 13!

En snitsig hämtare med teleskoparm


På varje badställe tas ett vattenprov. Provtagaren sänks ner i vattnet med en plastflaska som fylls på.
Annat som kontrolleras är vattentemperaturen, siktdjup (som är ett mått på vattnets genomskinlighet) samt lite annat så som förekomst av alger, tång och skumbildning. Och så får man inte glömma att njuta av utsikterna, och lyssna in fågelkvittret.. mm. Man kan ju knappt tro att detta är en jobbdag.
Siktskivan är på väg neråt


Nu är det klart! Proverna ska snart hämtas och analyseras på labbet. Förhoppningsvis är badvattnet bajsfritt :D.


Tack Agata för din rapportering! Det där med att ta bilen vet jag att du inte gjorde lättvindigt - regerande hållbar resmästare som du är! Och ja, vi har en tävling på kontoret där vi korar den som har det procentuellt hållbaraste resandet i tjänsten. Cykel, gång och kollektivtrafik-resor ställs mot samåkning och enskilda bilresor i en rafflande uppgörelse som möjligen bara utkonkurrerats av det svenska landslagsdramat under det pågående världsmästerskapet! Heja heja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar